Szkło wodne jest w dużym uproszczeniu określeniem roztworów krzemianowych sodu lub potasu połączonego z mieszaniną potasu i sodu. Czasem można spotkać się również ze szkłami wodnymi krzemianu amonu, litu, cezu oraz rubitu. Ich wykorzystanie w branży budowniczej jest jednak niewielkie. Z uwagi na dobrą rozpuszczalność w wodzie, szkła wodne nazywane są zamiennie krzemianami rozpuszczalnymi. Ich ogólne zastosowanie w budownictwie, przemyśle i przetwórstwie jest bardzo szerokie. Znane jest ono bowiem ze swoich lepkich właściwości oraz gęstości. Jest doskonałym składnikiem do rozmaitych klejów i kitów, ale stanowi również cenny dodatek do betonu i zapraw cementowych. Występuje także w roli spoiwa do materiałów ceramicznych i jest elementem składowym farb. Ciekawym zastosowaniem szkła wodnego jest impregnowanie nim drewna, ponieważ należy ono do materiałów ognioodpornych. Ponadto krzemian rozpuszczalny ogranicza i spowalnia pojawianie się korozji i różnego rodzaju osadów na pokrytej nim powierzchni. Warto wspomnieć, że mają słabą zdolność do udziału w reakcjach chemicznych.