Dodatki do betonu to różnego rodzaju substancje, które połączone z zaprawą zmieniają i ulepszają jej właściwości. Stanowią niewielką ilość mieszanki – to zaledwie ok. 5% masy cementu. Dodatki do betonu można podzielić na organiczne i nieorganiczne. Można również spotkać się z produktami wielofunkcyjnymi, które modyfikują więcej niż jedną cechę. Stosując więcej niż jeden dodatek koniecznie należy zwrócić uwagę na ich kompatybilność – ich niewłaściwe połączenie może spowodować brak pożądanego efektu. Ze względu na działanie dodatków dostępnych na rynku wyróżniamy domieszki uplastyczniające, upłynniające, napowietrzające, przyspieszające wiązanie i twardnienie, opóźniające wiązanie, zwiększające więźliwość wody oraz uszczelniające. Najczęściej stosowanymi domieszkami spośród wszystkich są plastyfikatory. Poprzez zredukowanie ilości wody zmieniają one konsystencję betonu na bardziej elastyczną i łatwiejszą do pracy. Dodatkowo plastyfikator zwiększa wytrzymałość całej mieszanki na ściskanie. Przeciwne działanie ma za to superplastyfikator powodując upłynnienie mieszanki.